รายละเอียดการติดตั้ง

เรามีช่างผู้ชำนาญงานในการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นแบบติดผนัง แบบแขวนเพดาน แบบฝ้งฝ้าสี่ทิศทาง แบบเปลือยซ่อนฝ้า รวมทั้งแอร์ขนาดใหญ่ และระบบ VRV มาตรฐานในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีดังนี้

• การติดตั้งแอร์ผนัง ท่อน้ำยาระหว่างแฟนคอยล์กับคอนเดนซิ่งมีระยะห่างไม่เกิน 4 เมตรถ้าเกินคิดเพิ่มเมตรละ 450.-บาท

• เมนไฟไม่เกิน 10 เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มเมตรละ 100 บาท

• รางครอบท่อน้ำยาเมตรละ 300.- บาท

• บริการล้างใหญ่ 2 ครั้ง/ปี

• รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี